doradental.com.tr - Teknolojik Cihazlar

DORA TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / Teknolojik Cihazlar

INNOWAY PLUS

INNOWAY PLUS

INNOWAY PLUS

Uzaktan Kumanda RC-101

Uzaktan Kumanda RC-101

Uzaktan Kumanda RC-101

COXO C-PUMA ELEKTRİKLİ M.MOTOR

COXO C-PUMA ELEKTRİKLİ M.MOTOR

COXO C-PUMA DENTAL MİKRO MOTOR

FOMOS FOLUB BAŞLIK YAĞLAMA MAKİNESİ

FOMOS FOLUB BAŞLIK YAĞLAMA MAKİNESİ

FOMOS FOLUB BAŞLIK YAĞLAMA MAKİNESİ

FOMOS iMIX KAPSÜL SALLAYICI AMALGAMATÖR

FOMOS iMIX KAPSÜL SALLAYICI AMALGAMATÖR

DENTAL AMALGAM CAPSULE MIXING_AMALGAMATOR